Omega

 
Switchbox för visuell och elektrisk indikering av
öppet och stängt läge.
Integrerad magnetventil för styrning av pneumatiskt manöverdon.
Montage mot manöverdon enligt VDI/VDE3845 och ISO F05
 
Produktblad
 

 
 
 
 
 
 

 

Tillbaka till huvudsidan för Manöverdon