Explosionssäkerhet

De 3 nyckelfunktionerna i ett modernt skyddskoncept

  • Tillförlitlighet och produktivitet: Skyddssystem måste vara permanent tillgängliga och fungerande. Möjligheten för falsklarm måste uteslutas, eftersom detta minskar produktiviteten hos anläggningen.
  • Överensstämmelse: Moderna skyddssystem måste uppfylla alla lagkrav och därigenom garantera lagstadgad överensstämmelse för anläggningsoperatörer.
  • Kostnadseffektivitet: Skyddssystem måste vara enkla att installera och kräva minsta investering av tid och ekonomiska resurser.

Service- och underhållskostnader måste minimeras.

Varför inträffar explosioner?

När ett brännbart material, en tändkälla och syre finns i ett begränsat utrymme, blir resultatet en explosion.

Förebyggande explosionsskyddsåtgärder syftar till att hindra denna potentiellt dödliga blandning från att inträffa, men med tanke på det stora antalet potentiella tändkällor som finns är det i praktiken en omöjlig uppgift.

Följaktligen är de viktigaste säkerhetsfunktionerna för industriföretag skyddsåtgärder som minimerar skador som orsakas av en explosion.

Industrianläggningar måste alltid skyddas mot följderna av explosioner för att säkerställa att de anställda är säkra och produktionen snabbt kan återupptas.

När allt kommer omkring kostar varje tappad produktionstimme pengar.

I de flesta fall kan explosionssäkerhet tillhandahållas kostnadseffektivt genom explosionspaneler och/eller explosionsskydd.

Kontakta oss

Vi visar dig gärna skräddarsydda lösningar för dina processer, som minskar skadan vid en eventuell explosion till en försumbar nivå så att du snabbt kan återuppta produktionen.