Kulventiler

Kulventiler används som avstängningsventiler i allt från blyfria installationer för tappvatten i fastigheter, till kryogena applikationer inom industrin. De är ett bra val för applikationer som kräver en snabb öppning eller avstängning.

Kulventiler är enkla att automatisera, har lågt tryckfall och finns i många olika utföranden för att matcha din applikation. Vi erbjuder kulventiler i mässing liksom i stål. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Så fungerar kulventiler

Kulventilen består som namnet antyder av en kula, som vrids 90 grader. Flödet passerar genom kulan i öppet läge, i stängt läge tätar kulan på inlopps- och utloppssidan. Det innebär att ju högre tryck på inloppet, desto tätare ventil.

  • kulventiler har lågt tryckfall, är snabbmanövrerade och enkla att automatisera
  • finns i många olika utföranden, material och anslutningsformer
  • ett bra val för applikationer som kräver snabb öppning eller avstängning.