Manöverdon och tillbehör

Pneumatiska enkelverkande manöverdon 


Manöverdon till ventiler, kan även kallas för ställdon eller vriddon, är ett system för att styra och manövrera det ventilen som donet är sammankopplat till. Manöverdonen har on/off – funktion, det vill säga öppnar och stänger ventilen. Det är viktigt att välja rätt typ av vriddon utefter kraven som applikationen ställer.

Ställdonen är enkelverkande, det vill säga att de endast vrider sig 90° och fungerar bra vid   automatisering av 90°-ventiler som kulventiler och vridspjäll. Donet öppnar ventilen med hjälp av luft och stängs med hjälp av en fjäder. Fördelar med dessa don är att de är ekonomiska, stänger snabbt vid luftbortfall (fail-safe).  AVS manöverdon är godkända enligt SIL3.

Tillbehör, Namurventiler 

Vi erbjuder både dubbelt- och enkelt elstyrda magnetventiler med Namur-anslutning för direktmontage på pneumatiska manöverdon. Ventilerna är försedda med handmanöver, i händelse av strömbortfall och behov av nödkörning. 

Har du frågor om våra produkter, tveka inte att kontakta oss!