Pneumatik

Pneumatikventiler är riktningsventiler för tryckluft vid styrning av pneumatiska vriddon, cylindrar och spjäll etc. 

Om man inte vill eller kan dra el till sina ventiler kan man använda sig av pneumatiskt styrda ventiler. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

När används pneumatiska ventiler och pilotventiler? 

Pneumatik kommer från grekiskans “pneumatikos”, där “Pneuma” betyder luft eller vind. 

Pneumatikventiler finns i stor bredd inom industrin i form av till exempel pilotstyrning till en processventil som reglerar ett flöde, en on/off-ventil åt en luftdriven bultdragare eller för lufttillförsel till ett vakuumdon på en robotarm.

Det finns många olika typer av ventiler och system för flödeskontroll som använder pilotventiler. Vissa pilotventiler används för att minska trycket i ett flödande vätskesystem. De kan manövreras manuellt eller med hjälp av ett datorsystem, som mäter vätskans hastighet av tryck och flöde. Genom att använda denna typ av pilotventil minskar risken att rörledningar bryts på grund av ett för högt tryck. Ventilen används också i rörledningar som transporterar vattentillförsel och håller utloppstrycket på en normal nivå, oavsett systemets inloppstryck.