Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler förhindrar övertryck i ett system och tar vid när övrig säkerhetsutrustning inte får stopp på tryckstegringen. Blir trycket för stort öppnas ventilen automatiskt och vätskan eller gasen släpps ut tills dess att trycket sjunker till en normal nivå. Därmed skyddar säkerhetsventiler både människor och material mot skada. 

Det är viktigt att dimensioneringen av säkerhetsventiler blir korrekt och att installationen uppfyller de strikta bestämmelser som finns, för att minimera risken för en explosion. När du väljer säkerhetsventil ska du därför ta hänsyn till ett antal olika parametrar, såsom temperatur, media, arbetstryck, anslutningsform, öppningstryck, kapacitet och effekt. 

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Kontrollera era säkerhetsventiler regelbundet 

Kom ihåg att kontrollera era säkerhetsventiler regelbundet. Säkerhetsventiler används sällan och helst aldrig. Därför kan det hända att fjädern slutat fungera eller att ventilen rostat. Detta åtgärdas med hjälp av ett underhållsprogram och regelbundna kontroller.