303050 T / 313050 L VB

3-vägs kulventil med direktmonterat elektriskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Högglanspolerat utförande
Flänsanslutning PN16/PN40 DN10-100
0-40 bar mediatryck

Standard spänningsområden:
12V AC/DC
24V AC/DC
100-240V AC

303050 T VB – T-borrad kulventil med elektriskt manöverdon
313050 L VB – L-borrad kulventil med elektriskt manöverdon