776400 T / 776401 L VB

3-vägs kulventil med elektriskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Flänsanslutning PN16 DN15-100
0-16 bar mediatryck

Standard spänningsområden:
12V AC/DC
24V AC/DC
100-240V AC

776400 T VB – T-borrad kulventil med elektriskt manöverdon
776401 L VB – L-borrad kulventil med elektriskt manöverdon