776600 T / 776601 L VB

3-vägs kulventil med elektriskt manöverdon
Hus av kolstål
Flänsanslutning PN16 DN15-100
0-16 bar mediatryck

776600 T VB – T-borrad kulventil med elektriskt manöverdon
776601 L VB – L-borrad kulventil med elektriskt manöverdon