84DA/SR052-100

Pneumatiskt manöverdon för automatisering av kulventiler och vridspjällventiler
Hus av syrafast stål
Montage mot ventil enligt ISO5211
Förberedd för montage av ändlägesbox och styrventil enligt Namurstandard
Vridmoment: 9-221Nm
ATEX II 2 G/D c T6

Manövervinkel: 0-90°

DA – Dubbelverkande
SR – Enkelverkande (fjäderretur)