Automatik / Timer

CE-godkänd automatik för elektronisk styrning av
magnetventiler vid renblåsning av stoftfilter
Automatiken kan fås med eller utan differenstryckstyrning

Installationsanvisning

E7T Svensk (pdf) E8T Svensk (pdf)