Blockeringsventil BHN 601

Blockeringsventil för direktmontage på enkelverkande pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard
Avluftar tryckkamrarna i manöverdonet när spaken dras ut

Ventilhus av anodiserad aluminium