DA032, DA/SR052-270

Pneumatiskt manöverdon för automatisering av kulventiler och vridspjällventiler
Montage mot ventil enligt ISO5211
Förberedd för montage av ändlägesbox och styrventil enligt Namurstandard
Vridmoment: 3,5-7358Nm
ATEX II 2 G/D c T6

Manövervinkel: 0-90°

DA – Dubbelverkande
SR – Enkelverkande (fjäderretur)