DRN5611

Styrventilblock för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard
Blocket är försett med två justerskruvar för hastighetsreglering av öppning och stängning av manöverdonet

Ventilhus av anodiserad aluminium

Produktblad

DRN5611 - Svenska ()

Cadmodeller, 3D

DRN5611 - IGES (zip)