DSVN 5

Säkerhetsblock för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard
Vid tryckbortfall hålls trycket kvar i manöverdonet och ventilen behåller sitt läge

Ventilhus av anodiserad aluminium