HVRN520701

5/2-vägs manuell ventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard

Bistabil
Invändig gänganslutning G1/4″
Mediatryck 2 – 10bar

Monostabil, option
5/3 med stängt mittläge, option
Lågtemperatursutförande, option

Ventilhus av anodiserad aluminium

Cadmodeller, 3D

HVRNH520701 - STEP (zip)