3-delad kulventil K32 DA/SR

3-delad kulventil K32 med direktmonterat pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Tätningar av PTFE
Svetsanslutning DN8-100
0-63 bar mediatryck

K32 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
K32 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon