K60D

2-vägs kulventil av syrafast stål
Split body
Låsbar handspak i öppet och stängt läge
Fullt genomlopp
Flänsanslutning DN15-100 enl. EN1092-1
0-40 bar mediatryck
Kultätningar av glasfiberförstärkt PTFE
Montagefläns enligt ISO5211 för direktmontage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon
Bygglängd enligt DIN3202-F4