303050-T / 313050-L

3-vägs kulventil för automatisering
Fullt genomlopp
Montagefläns enligt ISO5211 för direktmontage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon
Ventilhus av syrafast stål
Flänsanslutning DN10-100 PN16
0-40 bar mediatryck

303050 – T-borrad kula
313050 – L-borrad kula