700000 DA/SR

Kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Gänganslutning G1/4″-4″
0-140 bar mediatryck

700000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
700000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon