703000 DA/SR

Kulventil med direktmonterat pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Gänganslutning G1/2″-4″
0-64 bar mediatryck

703000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
703000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon