710000 DA/SR

3-delad kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Gänganslutning G1/4″-4″
0-64 bar mediatryck

710000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
710000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon