712000 DA/SR

3-delad kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Svetsanslutning DN10-100
0-64 bar mediatryck

712000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
712000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon