713000/715000 VB

3-delad kulventil med elektriskt manöverdon
Hus av kolstål
0-64 bar mediatryck

Standard spänningsområden:
12V AC/DC
24V AC/DC
100-240V AC

713000 – gänganslutning G1/4″-4″
715000 – svetsanslutning DN10-100