713000 DA/SR

3-delad kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av kolstål
Gänganslutning G1/4″-4″
0-64 bar mediatryck

713000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
713000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon