715000 DA/SR

3-delad kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av kolstål
Svetsanslutning DN10-100
0-64 bar mediatryck

715000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
715000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon