715000

3-delad kulventil av kolstål med handspak
Svetsanslutning DN10-100
Fullt genomlopp
0-64 bar mediatryck
Montagefläns enligt ISO5211 för automatisering med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon