Komptaktkulventil 721000 VB

Kompaktkulventil 721000 med elektriskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Tätningar av PTFE
Flänsanslutning PN16 DN15-150
0-16 bar mediatryck

Standard spänningsområden:
12V AC/DC
24V AC/DC
100-240V AC