760000 DA/SR

Split body kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Flänsanslutning PN40/16 DN15-200
0-40 bar mediatryck

760000 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
760000 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon