760000 VB

Split body kulventil med elektriskt manöverdon
Hus av syrafast stål
Flänsanslutning PN40/16 DN15-200
0-40 bar mediatryck