760001 DA/SR

Split body kulventil med pneumatiskt manöverdon
Hus av kolstål
Flänsanslutning PN40/16 DN15-200
0-40 bar mediatryck

760001 DA – Kulventil med dubbelverkande pneumatiskt manöverdon
760001 SR – Kulventil med enkelverkande pneumatiskt manöverdon