760001 VB

Split body kulventil med elektriskt manöverdon
Hus av kolstål
Flänsanslutning PN40/16 DN15-200
0-40 bar mediatryck

Standard spänningsområden:
12V AC/DC
24V AC/DC
100-240V AC