776400-T / 776401-L

3-vägs kulventil med handspak
Fullt genomlopp
Montagefläns enligt ISO5211 för montage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon
Ventilhus av syrafast stål
Flänsanslutning DN15-100 PN16
0-16 bar mediatryck

776400 – T-borrad kula
776401 – L-borrad kula