776600-T / 776601-L

3-vägs kulventil med handspak
Fullt genomlopp
Montagefläns enligt ISO5211 för montage av pneumatiskt eller elektriskt manöverdon
Ventilhus av kolstål
Flänsanslutning DN15-100 PN16
0-16 bar mediatryck

776600 – T-borrad kula
776601 – L-borrad kula