s21

Kulventil med förlängd hals och handspak
Lödkopplingar enl NS1759 och ISO 2016
Avzinkningshärdig mässing
Fullt genomlopp
Silikonfritt utförande

Produktblad

Svenska (pdf)