Magnetventil serie DP

Magnetventiler för renblåsning av stoftfilter
Konstruktionstyp: Pilotstyrd membranventil
Anslutning: Klämkoppling för montage på släta blåsrör
Mediatryck: 0,5-7,5bar
Ventilhus: Aluminium
Membran: Neoprene
Finns även i ATEX II3GD för zon 2 och 22

Tillbehör:
Kabelkontakt med lysdiod och transientskydd 182-6-8-T-LED/VDR
Kabelkontakt med 3m kabel 152-N-0/6-3M
Kabelkontakt med lysdiod och transientskydd och 3m kabel 152-N-0-LED/VDR-3m