MNH510701, MNH510711

5/2-vägs magnetventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard

Enkelt elstyrd
Invändig gänganslutning G1/4″
Mediatryck 2 – 10bar

Handmanöver med skruvmejselvred för nödkörning
ATEX, option
Bistabil, option
5/3 med stängt mittläge, option
Lågtemperatursutförande, option

Ventilhus av anodiserad aluminium

Tillbehör:
Kontakt, 122-6-8-N
Kontakt med lysdiod och transientskydd, 182-6-8-T-LED/VDR
Kontakt med 3m kabel, 162-N-6H-3M
Kontakt med lysdiod och transientskydd och 3m kabel, 162-N-6H-LED/VDR-3m