NBN-F31+BT65A

Kompakt och robust induktiv givare för elektrisk indikering av öppet och stängt läge
Tydlig indikeringspuck som visar ventilens position
Givaren och pucken passar på våra pneumatiska manöverdon typ DA/SR 052-230
Skyddsklass IP67