PN510701

5/2-vägs pilotstyrd ventil för direktmontage på
pneumatiskt manöverdon enligt Namurstandard

Invändig gänganslutning G1/4″
Mediatryck 2 – 10bar

Bistabil, option
Lågtemperatursutförande, option

Ventilhus av anodiserad aluminium

Cadmodeller, 3D

PN510701 - IGES (zip)