Tillståndsgivning för arbete i EX-miljö (2 dagar)

Utbildningen är på 2 dagar och dess syfte är att ge tillståndsgivare för tillfälliga arbeten i EX-miljö – befintliga eller blivande – den bas som behövs för att kunna vara en del av företagets tillståndsgivarorganisation.

Vidare innehåller utbildningen praktiska övningar relaterade till den egna arbetsplatsen.

Produktblad

 

Dammexplosion (1 dag)

Vid utbildningens slut har deltagarna fått de kunskaper som de behöver för att förstå och kunna förebygga de risker för dammexplosion som finns. Utbildningen utgår från praktiska exempel för att deltagarna snabbt ska kunna implementera den nya kunskapen i sin egen verksamhet.

Produktblad

 

ATEX, brännbart damm (½ dag)

Utbildningen omfattar grunder i ATEX såsom arbete i explosionsfarlig miljö samt krav på rutiner och utrustning med syfte att deltagarna får relevanta kunskaper om de risker och de krav som finns i samband med arbete i explosionsfarlig miljö.

I denna utbildning lägger vi antingen fokus på användardirektivet eller på produktdirektivet. Utbildningen inkluderar diskussion om risker i företagets egen verksamhet och därför kommer vi gärna på ett platsbesök före utbildningen.

Produktblad


Uppdragens genomförande

Utbildningarna genomförs gärna på plats hos beställande företag för maximalt 20 personer per tillfälle. Vår utbildare behöver då tillgång till en lokal med projektor för uppkoppling mot dator och gärna tillgång till internet.